Zorggroep Wonen en Leven ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om de regie over hun eigen leven terug te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving. 

 

Wij hebben oog voor de beperkingen en obstakels waarmee de client zich geconfronteerd ziet, maar richten ons in de ondersteuning vooral op zijn of haar krachten en talenten. Met onze inzet en ondersteuning van kwetsbare mensen dragen wij bij aan een sociale, leefbare en veilige samenleving.

 

Afhankelijk van de behoeften, ondersteunen wij op psychisch, lichamelijk en/of sociaal gebied. Indien gewenst betrekken wij hier de familie, vrienden of derden bij.

Vaak zijn er meerdere organisaties betrokken bij een client. Ons streven is om de verschillende hulpvormen op elkaar af te stemmen. Door een gezamenlijke inspanning kunnen de clienten hun leven weer zelf vorm en inhoud geven en actief meedoen in onze samenleving. 

 

De wensen en behoeften van degene die hulp vraagt, staan voor ons centraal.

KWALITEIT EN PERSOONLIJKE ZORG, DAT IS WAAR WIJ OM GEVEN